Virtual Graduations - 4/30/2020

Thursday, April 30, 2020

Dear Parents,

Today, your students received the attached document, Virtual Graduations. Please discuss this document with your child and reach out to your high school principal with any additional questions.

Thank You.

Graduaciones virtuales

Thursday, April 30, 2020

Estimados padres de familia:

El día de hoy, sus hijos recibieron el documento adjunto, llamado “Graduaciones Virtuales”. Por favor conversen con ellos acerca de este documento y comuníquense con el director de su escuela secundaria si tiene preguntas adicionales. 

Muchas gracias.

Lễ Tốt Nghiệp Trên Mạng

Thursday, April 30, 2020

Thưa Quý Phụ Huynh,Ng

ày hôm nay con em quý vị đã nhận được tài liệu đính kèm về Lễ Tốt Nghiệp Trên Mạng. Mong quý vị vui lòng thảo luận với con em về tài liệu này và liên lạc với hiệu trưởng trường nếu có bất cứ thắc mắc nào 
khác.

Trân trọng cám ơn.

Attached Files